Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Certyfikaty wdrożonych systemów zarządzania

Udostępnione czytelnikom naszej strony www certyfikaty, wydane przez jednostki certyfikujące -  TUV SUD Management Service GmbH oraz  Alqumus ISOQR Limited, są ważne przez okres 3 lat od dnia ich wydania. Dokumenty te potwierdzają, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz wraz z lokalizacjami i zakresem obowiązywania wymienionym w załącznikach do certyfikatów, wdrożył i stosuje systemy zarządzania spełniające wymagania norm

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO 45001:2018

Chronologia


W październiku 1998 r. zespół zakładów uzyskał samodzielność i został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz.
Po  reorganizacji strukturalnej, poszerzeniu zasobów infrastruktury i ustaleniu zakresu działalności Zespołu, Dyrekcja podjęła strategiczną decyzję wdrożenia w Organizacji międzynarodowych standardów zarządzania - jakością oraz  środowiskiem.
Dzięki zaangażowaniu Najwyższego Kierownictwa oraz  pracy Personelu,  wdrożono te systemy w 2007 roku. Otrzymane certyfikaty potwierdzały, że SPZZLO Warszawa – Żoliborz świadczy dla Pacjentów usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO14001:2004.

Potwierdzeniem, że utrzymywane i ustawicznie doskonalone systemy zarządzania  jakością i zarządzania środowiskowego spełniają wymagania kolejnych  edycji technicznych norm ISO 9001 i ISO 14001, była certyfikacja tych systemów w 2018 roku, zgodnie  ze standardami - ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 

System Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2015 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat rezonansu i tomografii komputerowej

 • skutecznie wpływa na rozwój  SPZZLO Warszawa-Żoliborz i wzrost reputacji Zespołu na rynku usług medycznych
 • pomaga w utrzymaniu  pozycji konkurencyjnej oraz bycia atrakcyjnym dla Pacjentów
 • pozwala na ukierunkowane wykorzystanie zasobów
 • zapewnia, że wszystkie procesy związane z  udzielaniem usług zdrowotnych, są zarówno wydajne i skuteczne oraz  zgodne z potrzebami Pacjentów.

System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat rezonansu i tomografii komputerowej

 • umożliwia SPZZLO Warszawa-Żoliborz poprawę efektów środowiskowych działalności Zespołu, wspierając w ten sposób środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju
 • dzięki wdrożeniu tego systemu,  SPZZLO Warszawa-Żoliborz zarządza w sposób umiejętny aspektami środowiskowymi i związanymi z nimi oddziaływaniami, wypełniając jednocześnie  swoje zobowiązania dotyczące zgodności.


W 2018 roku, w SPZZLO Warszawa-Żoliborz, wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
według normy ISO/IEC 27001:2013 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat rezonansu i tomografii komputerowej

 • zapewnia organizacji zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji
 • zapewnia także ochronę danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej Pacjentów,
  - przetwarzanej, przechowywanej i archiwizowanej przez placówki SPZZLO Warszawa-Żoliborz


W roku 2019 SPZZLO Warszawa-Żoliborz, jako jeden  z pierwszych podmiotów  leczniczych w Polsce, wdrożył kolejny standard - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
według normy ISO 45001:2018 Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat rezonansu i tomografii komputerowej

 • celem i zamierzonymi wynikami działania tego systemu zarządzania jest zapobieganie urazom, związanym z pracą i  chorobami pracowników
 • zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, eliminując zagrożenia i ryzyka poprzez podejmowanie skutecznych środków zapobiegawczych i  ochronnych

Powyższe certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Service GmbH oraz  Alqumus ISOQR Limited, są ważne przez okres 3 lat, od dnia wydania. Dokumenty te potwierdzają, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz wraz z lokalizacjami i zakresem obowiązywania wymienionym w załącznikach do certyfikatów, wdrożył i stosuje systemy zarządzania spełniające wymagania norm  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO/IEC 27001:2013.

 


Standardy akredytacyjne

SPZZLO Warszawa – Żoliborz posiada także certyfikat w zakresie standardu akredytacyjnego dla podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat ten stanowi  potwierdzenie zapewnienia Pacjentom wszechstronności opieki oraz bezpieczeństwa, a także  respektowanie ich oczekiwań i opinii. 

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2019 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług