Logotyp Unii Europejskiej
INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony

Zintegrowany system zarządzania

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania


Nadrzędnym celem SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest spełnienie oczekiwań i potrzeb Pacjentów. Dlatego ustawicznie doskonalimy jakość świadczonych usług ochrony zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, spełniając wymagania wdrożonych międzynarodowych standardów, wymagania prawne oraz  wymagania wewnętrzne Organizacji.

  • Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie Pacjentom nowoczesnej, bezpiecznej diagnostyki oraz kompleksowej i profesjonalnej opieki medycznej, w celu przywrócenia bądź poprawy stanu Ich zdrowia. Aby zapewnić długotrwałe efekty leczenia i zachowania zdrowia Pacjentów, w tym także Seniorów, świadczymy usługi w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowia, proponujemy programy aktywizujące i promujące zdrowy tryb życia.
  • Stale rozpoznajemy i aktualizujemy naszą wiedzę o aspektach środowiskowych i oddziaływaniu SPZZLO Warszawa-Żoliborz na otaczające środowisko naturalne. Naszym celem jest zapobieganie awariom środowiskowym. Równolegle wdrażamy działania zmierzające do ograniczenia ilości produkowanych odpadów, wprowadzając racjonalne użytkowanie materiałów.
  • Priorytetem dla Organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych informacji, zawierających dane dotyczące zdrowia Pacjentów. Szczególny  nacisk kładziemy  na zapewnienie poufności, integralności, dostępności i rozliczalności informacji, poprzez jej właściwą klasyfikację i stosowanie zabezpieczeń określonych w dokumentach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Organizacja zapewnia swoim Pracownikom, Wykonawcom, Pacjentom oraz Gościom, którzy przebywają na terenie jej placówek - bezpieczne i higieniczne środowisko pracy. Zapobiega wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Wykorzystuje wszelkie możliwości i szanse, które prowadzą do eliminacji zagrożeń i zmniejszenia ryzyka w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Zintegrowany system zarządzania


  • ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) tworzą wyspecjalizowany system światowej normalizacji.
  • Krajowe jednostki normalizacyjne, które są członkami ISO i/lub  IEC,  uczestniczą w opracowaniu norm międzynarodowych za pośrednictwem komitetów technicznych, przygotowując tłumaczenia publikowanych  standardów na język ojczysty.
  • Dla organizacji systemy zarządzania  (SZ), stanowią  podstawę dla zarządzania sposobami realizacji zadań, zgodnie z wymaganiami wdrożonego/nych standardu/ów i tak, aby minimalizować ryzyka powstawania błędów oraz identyfikować możliwości i obszary do doskonalenia.
  • Aktualnie obowiązujące techniczne nowelizacje  systemów zarządzania oparto o tzw. Załącznik SL, co pozwoliło na zastosowanie identycznej struktury, identycznych tytułów podrozdziałów, zbliżonej treści, wspólnych terminów oraz definicji.  Jest to szczególnie przydatne, kiedy organizacja decyduje się, jak to ma miejsce w przypadku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (SPZZLO Warszawa-Żoliborz), na ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), spełniającego wymagania wszystkich wdrożonych w organizacji systemów.

Ustanowiony w SPZZLO Warszawa-Żoliborz Zintegrowany System Zarządzania,
spełnia wymagania  czterech wdrożonych międzynarodowych standardów zarządzania. Są to:

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2011-2019 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług