INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Ponadpodstawowy program terapii skierowany do osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz do bliskich osób z uzależnieniem, będących mieszkańcami m.st. Warszawy

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Dla kogo dedykowany jest program?


Realizowany na terenie Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ponadpodstawowy program terapii finansowany jest przez m.st. Warszawa i kierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, którzy są mieszkańcami m.st. Warszawy i ukończyli podstawowy program terapii oraz, w przypadku osób uzależnionych utrzymują abstynencję.

Na czym polega program terapeutyczny


Celem terapii w programie ponadpodstawowym uzależnionych i współuzależnionych jest rozwijanie i utrwalanie efektów terapii uzyskanych w programie podstawowym oraz bodowanie nowych, konstryktywnych postaw, zachowań i umiejętności służących trzeźwieniu i zdrowieniu poprzez:

 • naukę umiejętności zapobiegania i radzenia sobie z nawrotami
 • budowanie intra i interpersonalnych umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia i utrzymania długotrwałej abstynencji
 • uświadomienie roli duchowości w procesie zdrowienia
 • uczenie się umiejętności radzenia ze stresem
 • rozpoznawanie symptomów złości, radzenie sobie ze złością
 • budowanie konstruktywnego i realistycznego obrazu siebie
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • uczenie się zachowań asertywnych
 • naukę umiejętności interpersonalnych
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się
 • korzystanie z relaksacji, dla zmniejszania napięcia
 • pracę nad relacjami z dziećmi i rozwijanie umiejętności wychowawczych

Program ponadpodstawowy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu


 • Grupa „Zapobiegania nawrotom" - celem tych zajęć jest nauka umiejętności zapobiegania i rozpoznawania procesu nawrotu choroby alkoholowej, oraz planowego postępowania w sytuacji nawrotu. 
 • Grupa „Zaawansowanego zdrowienia” - celem tych zajęć jest budowanie umiejętności intra i interpersonalnych potrzebnych do trzeźwego życia i utrzymania długotrwałej abstynencji, dotyczących między innymi:
  a. rozwiązywania bieżących problemów i radzenia sobie z różnymi trudnościami pojawiającymi się w codziennym życiu,
  b. formułowania i realizowania ważnych wartości i celów życiowych,
  c. funkcjonowania w rolach społecznych i tworzenia bliskich więzi z ludźmi,
  d. uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  e. organizowania i planowania zdrowego trybu życia.
 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości i lepsze poznanie związku między używaniem alkoholu i uzależnieniem od niego, a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości, jak również uczenie się nowych (nieagresywnych) zachowań. 
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,

  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d
  uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Trening konstruktywnych zachowań (relaksacja) - celem tych zajęć jest:
  apraca nad emocjami, których doświadczamy w życiu codziennym i radzeniu sobie w sposób konstruktywny z emocjami i ciałem,
  b. uświadomienie wpływu emocji na ciało i powstawanie chorób, w tym uzależnienia,
  c. nauka technik oddechowych zmniejszających napięcie w ciele,
  d. nauka technik relaksacji ciała,
  e. rozwijanie umiejętności asertywnych (obrona swoich granic, potrzeb poprzez pracę z ciałem),
  f. praca nad zwiększaniem wglądu w swoje potrzeby i uczucia.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej - sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu - sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym oraz ustalenie zajęć w których pacjenci wezmą udział.

Program ponadpodstawowy terapii dla osób współuzależnionych


 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest:
  a. rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości,
  b. lepsze poznanie związku między współuzależnieniem, a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości,
  c. uczenie się nowych, skutecznych i nieagresywnych zachowań.
 • Trening asertywności - celem tych zajęć jest:
  a. poszerzenie umiejętności radzenia sobie w relacjach interpersonalnych,
  b. zwiększenie umiejętności obrony swoich granic psychologicznych w relacji z innymi ludźmi,
  c. nabycie umiejętności wyrażania swoich praw i potrzeb,
  d. nauczenie się konstruktywnych i skutecznych zasad odmawiania w sytuacjach wymuszonej presji,
  e. zwiększenie umiejętności obrony przed manipulacją,
  f. pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi,
  g. nauczenie się wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych,
  h. ocena własnych zasobów asertywności.
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,
  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d. uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Trening interpersonalny - celem tych zajęć jest nauka umiejętności interpersonalnych, ważnych w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia warsztatowe bazujące w dużej mierze na strukturze i dynamice grupy oraz potrzebach i umiejętnościach uczestników.
 • Trening konstruktywnych zachowań (relaksacja) - celem tych zajęć jest:
  a. praca nad emocjami, których doświadczamy w życiu codziennym i radzeniu sobie w sposób konstruktywny z emocjami i ciałem,
  b. uświadomienie wpływu emocji na ciało i powstawanie chorób, w tym uzależnienia,
  c. nauka technik oddechowych zmniejszających napięcie w ciele,
  d. nauka technik relaksacji ciała,
  e. rozwijanie umiejętności asertywnych (obrona swoich granic, potrzeb poprzez pracę z ciałem),
  f. praca nad zwiększaniem wglądu w swoje potrzeby i uczucia.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej - sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu - sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym oraz ustalenie zajęć, w których pacjenci wezmą udział.

Program ponadpodstawowy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (zajęcia wspólne)


 • Trening umiejętności wychowawczych - celem tych zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego i sprawnego funkcjonowania rodziny. Nabywanie i rozwijanie umiejętności słuchania dzieci, motywowanie ich do samodzielności, współpracy i szukania konstruktywnych rozwiązań. Zwrócenie uwagi na zjawisko parentyfikacji. Zajęcia są adresowane do rodziców z grona osób uzależnionych i współuzależnionych, którzy będą razem uczestniczyli we wspólnych zajęciach.
 • Grupa „Skuteczne porozumiewanie się” - celem tych zajęć jest przeanalizowanie przekonań na temat porozumiewania się. Rozeznanie trudności w relacjach z partnerem, usprawnienie komunikacji w związku i rodzinie. Nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań. Nawiązanie bliższych relacji. Zajęcia są adresowane do osób uzależnionych i współuzależnionych, którzy będą razem uczestniczyli we wspólnych zajęciach.
 • Grupa „Kobiecość” - celem tych zajęć jest badanie i weryfikacja przekonań na temat kobiecości, seksualności. Akceptacja siebie, swojego ciała, seksualności. Budowanie stabilnego poczucia własnej wartości, większej świadomości swoich zasobów i ograniczeń. Zwiększenie odpowiedzialności za jakość swojego życia. Zajęcia są adresowane do kobiet uzależnionych i współuzależnionych, które będą razem uczestniczyły we wspólnych zajęciach.

Realizacja programu


 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Przychodnia Żeromskiego
ul. Żeromskiego 13, Warszawa

+48 22 663 54 39

ikona, mapa

 

poniedziałek-piątek
8.00-20.00

 

budynek przychodni Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ulicy Żeromskiego 13

Oferty specjalne


Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert specjalnych na usługi komercyjne, gwarantując wysoką jakość usług medycznych, profesjonalny i zaangażowany personel, nowoczesny sprzęt medyczny oraz przyjazną infrastrukturę.

strzykawka leży obok fiolki szczepionki

Wszystko o szczepieniach

Baza wiedzy na stronie Szczepienia.info o bezpieczeństwie i skuteczności wszystkich szczepionek zarejestrowanych w Polsce, jak również potencjalnym ryzyku związanym z występowaniem działań niepożądanych po szczepieniu

 

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Lekarka trzema w ręku czerwone serce

Nowa Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych w Łomiankach już od 02.10.2023 r.

Przyjdź, a zadbamy o Twoje serce! Będziemy diagnozować, leczyć i opiekować się pacjentami z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, żeby mogli cieszyć się zdrowym sercem i pełnią życia

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Uśmiechnięcie seniorzy na tle drzew

Grypa 65+ - bezpłatne szczepienie dla mieszkańców Warszawy

Jesień nadchodzi, a wraz z nią sezon grypowy, szczególnie niebezpieczny dla osób powyżej 65. roku życia. Zabezpiecz swoje zdrowie i zaszczep się teraz. To klucz do bezpiecznego i aktywnego życia. Nie czekaj!

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Mama czyta małej dziewczynce

Szczepienia p/grypie dla dzieci od 6. do 60. m. ż.

Zagrażająca grypa może być poważnym zagrożeniem dla Twojego dziecka. Nie zwlekaj! Zaszczep je już dziś w jednej z naszych przychodni. Szczepienia są bezpłatne i bezpieczne

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Uśmiechnięcie nastolatkowie

Bezpłatne szczepienie p/HPV

Jeśłi Twoja córka lub syn ma 12-13 lat, zaszczep ich już dzisiaj!. Pamiętaj, że szczepionka chroni przed zakażeniem HPV (ludzki wirus brodawczaka) oraz przed wieloma nowotworami

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
lekarz wypisuje receptę

Nowe zasady dla recept na psychotropy

Od 02.08.2023 roku lekarz, nim przepisze Ci środki odurzające lub psychotropowe, ma obowiązek sprawdzić historię Twoich e-recept. Przeczytaj krótki poradnik

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
logo jednostki akredytacyjnej

Kolejny certyfikat akredytacyjny w POZ

Z dumą ogłaszamy, że ponownie otrzymaliśmy akredytację! Nasz Zespół zapewnia wszechstronną i kompleksową opiekę medyczną, pełną empatii i troski o Twoje bezpieczeństwo

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
niebieska wstążka, symbol walki z rakiem prostaty

Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty
23 czerwca

Panowie, zadbajcie o swoje zdrowie! Nie lekceważcie dolegliwości układu moczowego. Po 50. roku życia regularnie odwiedzajcie urologa i wykonujcie badania profilaktyczne

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Chłopiec z watą cukrową na tle ambulansu medycznego

Piknik sąsiedzki - Otwarcie lata na Zatrasiu 18.06.2023 r.

Wspólnie z mieszkańcami Osiedla Zatrasie przywitaliśmy nadchodzące LATO 2023. Organizatorami wydarzenia były administracja Osiedla Zatrasie wraz z Radą Osiedla Zatrasie

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Pacjent ze złamaną ręką jest na wizycie u chirurga

Nowa Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dorosłych w Łomiankach

Odkryj szeroki zakres usług chirurgicznych w naszej poradni, obejmujących zarówno planowane zabiegi, jak i nagłe interwencje zapewniające zdrowie, komfort i pełną sprawność

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Dziewczynka robi bańki mydlane

Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny 27.05.2023 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborza m.st. Warszawy, we współpracy z Partnerstwem dla Wolontariatu, zorganizował pełen atrakcji piknik, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści
Prezydent Rafał Trzaskowski podczas badań pomiaru cukru na stoisku SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Piknik "Warszawa Rodzinna"
19.05.2023 r.

Za nami niezapomniane wydarzenie z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, pełne radości i zaangażowania w zdrowszą przyszłość Warszawy

więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2022 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług