INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu


Intensywne spożywanie alkoholu, leków czy narkotyków wpływa bardzo niekorzystnie na nasz organizm. Odpowiednia diagnostyka to najważniejszy element w całym procesie walki z uzależnieniami. Prowadzimy terapię opartą na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem Pacjenta.

Zapraszamy do naszego Ośrodka, aby odzyskać siły witalne i poczuć się na nowo wolnym, zdrowym i szczęśliwym człowiekiem.

Ponadpodstawowy program terapii dla osób z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dla bliskich osób z uzależnieniem


Realizowany na terenie Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ponadpodstawowy program terapii finansowany jest przez m.st. Warszawa i kierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, którzy są mieszkańcami m.st. Warszawy i ukończyli podstawowy program terapii oraz, w przypadku osób uzależnionych utrzymują abstynencję.

Celem terapii w programie ponadpodstawowym uzależnionych i współuzależnionych jest rozwijanie i utrwalanie efektów terapii uzyskanych w programie podstawowym oraz bodowanie nowych, konstryktywnych postaw, zachowań i umiejętności służących trzeźwieniu i zdrowieniu poprzez:

 • naukę umiejętności zapobiegania i radzenia sobie z nawrotami
 • budowanie intra i interpersonalnych umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia i utrzymania długotrwałej abstynencji
 • uświadomienie roli duchowości w procesie zdrowienia
 • uczenie się umiejętności radzenia ze stresem
 • rozpoznawanie symptomów złości, radzenie sobie ze złością
 • budowanie konstruktywnego i realistycznego obrazu siebie
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • uczenie się zachowań asertywnych
 • naukę umiejętności interpersonalnych
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się
 • korzystanie z relaksacji, dla zmniejszania napięcia
 • pracę nad relacjami z dziećmi i rozwijanie umiejętności wychowawczych

1. Program ponadpodstawowy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu

 • Grupa „Zapobiegania nawrotom" - celem tych zajęć jest nauka umiejętności zapobiegania i rozpoznawania procesu nawrotu choroby alkoholowej, oraz planowego postępowania w sytuacji nawrotu. 
 • Grupa „Zaawansowanego zdrowienia” - celem tych zajęć jest budowanie umiejętności intra i interpersonalnych potrzebnych do trzeźwego życia i utrzymania długotrwałej abstynencji, dotyczących między innymi:
  a. rozwiązywania bieżących problemów i radzenia sobie z różnymi trudnościami pojawiającymi się w codziennym życiu,
  b. formułowania i realizowania ważnych wartości i celów życiowych,
  c. funkcjonowania w rolach społecznych i tworzenia bliskich więzi z ludźmi,
  d. uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  e. organizowania i planowania zdrowego trybu życia.
 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości i lepsze poznanie związku między używaniem alkoholu i uzależnieniem od niego, a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości, jak również uczenie się nowych (nieagresywnych) zachowań. 
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,

  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d
  uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Trening konstruktywnych zachowań (relaksacja) - celem tych zajęć jest:
  apraca nad emocjami, których doświadczamy w życiu codziennym i radzeniu sobie w sposób konstruktywny z emocjami i ciałem,
  b. uświadomienie wpływu emocji na ciało i powstawanie chorób, w tym uzależnienia,
  c. nauka technik oddechowych zmniejszających napięcie w ciele,
  d. nauka technik relaksacji ciała,
  e. rozwijanie umiejętności asertywnych (obrona swoich granic, potrzeb poprzez pracę z ciałem),
  f. praca nad zwiększaniem wglądu w swoje potrzeby i uczucia.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej - sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu - sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym oraz ustalenie zajęć w których pacjenci wezmą udział.

2. Program ponadpodstawowy terapii dla osób współuzależnionych

 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest:
  a. rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości,
  b. lepsze poznanie związku między współuzależnieniem, a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości,
  c. uczenie się nowych, skutecznych i nieagresywnych zachowań.
 • Trening asertywności - celem tych zajęć jest:
  a. poszerzenie umiejętności radzenia sobie w relacjach interpersonalnych,
  b. zwiększenie umiejętności obrony swoich granic psychologicznych w relacji z innymi ludźmi,
  c. nabycie umiejętności wyrażania swoich praw i potrzeb,
  d. nauczenie się konstruktywnych i skutecznych zasad odmawiania w sytuacjach wymuszonej presji,
  e. zwiększenie umiejętności obrony przed manipulacją,
  f. pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi,
  g. nauczenie się wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych,
  h. ocena własnych zasobów asertywności.
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,
  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d. uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Trening interpersonalny - celem tych zajęć jest nauka umiejętności interpersonalnych, ważnych w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia warsztatowe bazujące w dużej mierze na strukturze i dynamice grupy oraz potrzebach i umiejętnościach uczestników.
 • Trening konstruktywnych zachowań (relaksacja) - celem tych zajęć jest:
  a. praca nad emocjami, których doświadczamy w życiu codziennym i radzeniu sobie w sposób konstruktywny z emocjami i ciałem,
  b. uświadomienie wpływu emocji na ciało i powstawanie chorób, w tym uzależnienia,
  c. nauka technik oddechowych zmniejszających napięcie w ciele,
  d. nauka technik relaksacji ciała,
  e. rozwijanie umiejętności asertywnych (obrona swoich granic, potrzeb poprzez pracę z ciałem),
  f. praca nad zwiększaniem wglądu w swoje potrzeby i uczucia.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej - sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu - sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym oraz ustalenie zajęć, w których pacjenci wezmą udział.

3. Program ponadpodstawowy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (zajęcia wspólne)


 • Trening umiejętności wychowawczych - celem tych zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego i sprawnego funkcjonowania rodziny. Nabywanie i rozwijanie umiejętności słuchania dzieci, motywowanie ich do samodzielności, współpracy i szukania konstruktywnych rozwiązań. Zwrócenie uwagi na zjawisko parentyfikacji. Zajęcia są adresowane do rodziców z grona osób uzależnionych i współuzależnionych, którzy będą razem uczestniczyli we wspólnych zajęciach.
 • Grupa „Skuteczne porozumiewanie się” - celem tych zajęć jest przeanalizowanie przekonań na temat porozumiewania się. Rozeznanie trudności w relacjach z partnerem, usprawnienie komunikacji w związku i rodzinie. Nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań. Nawiązanie bliższych relacji. Zajęcia są adresowane do osób uzależnionych i współuzależnionych, którzy będą razem uczestniczyli we wspólnych zajęciach.
 • Grupa „Kobiecość” - celem tych zajęć jest badanie i weryfikacja przekonań na temat kobiecości, seksualności. Akceptacja siebie, swojego ciała, seksualności. Budowanie stabilnego poczucia własnej wartości, większej świadomości swoich zasobów i ograniczeń. Zwiększenie odpowiedzialności za jakość swojego życia. Zajęcia są adresowane do kobiet uzależnionych i współuzależnionych, które będą razem uczestniczyły we wspólnych zajęciach.

Obszar działania


 • Trzonem zespołu terapeutycznego są psycholodzy z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień. To oni diagnozują, oraz prowadzą terapię indywidualną i grupową. Psycholog jest jak chirurg wykonujący operację na otwartym sercu. Każdego dnia takich „operacji” w OTU wykonywanych jest bardzo wiele. To bardzo duża odpowiedzialność. Psycholodzy przywracają pacjentów do życia. Natomiast rolą lekarzy w OTU jest między innymi, ocena stanu somatycznego pacjentów, doraźne wsparcie medyczne i farmakologiczne. Pielęgniarki zaś to osoby pracujące przede wszystkim w pierwszym kontakcie (choć nie tylko) z pacjentami.
 • Ośrodek zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Terapia w Ośrodku jest prowadzona w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne, które są modyfikowane i rozwijane przez zespół, oraz własne doświadczenia zespołu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego
lub telefonicznie bezpośrednio do ośrodka

 

 +48 22 663 54 39

Poznaj nasz zespół


Osoby pracujące w OTU to zgrany i dobrze współpracujący zespół. To osoby doświadczone i o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które szkolą się i stale rozwijają swoje umiejętności i kompetencje. Wszystko co dzieje się w OTU zawiera w sobie elementy terapii, nie tylko psychoterapia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wygląd pomieszczeń, pierwsza rozmowa w gabinecie pierwszego kontaktu (nie bez powodu on się tak nazywa, a nie rejestracja) i wiele innych, ma ogromny wpływ na samopoczucie pacjentów i to jak korzystają z terapii, w związku z tym nie jest to pozostawiane przypadkowi.

Zespół pracowników Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Warto przeczytać - może się przydać


Czekamy na Ciebie

 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Przychodnia Żeromskiego
ul. Żeromskiego 13, Warszawa

+48 22 663 54 39

ikona, mapa

 

poniedziałek-piątek
8.00-20.00

 

Budynek Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ulicy Żeromskiego 13 w Warszawie

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług