INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu


Intensywne spożywanie alkoholu, leków czy narkotyków wpływa bardzo niekorzystnie na nasz organizm. Odpowiednia diagnostyka to najważniejszy element w całym procesie walki z uzależnieniami. Prowadzimy terapię opartą na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem Pacjenta.

Zapraszamy do naszego Ośrodka, aby odzyskać siły witalne i poczuć się na nowo wolnym, zdrowym i szczęśliwym człowiekiem.

Kogo zapraszamy


 • Osoby uzależnione od alkoholu (nie wymagane skierowanie i ubezpieczenie )
 • Osoby współuzależnione - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą (nie wymagane skierowanie, wymagane ubezpieczenie)
 • Osoby, których stan psychiczny pogorszył się na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (nie wymagane skierowanie, wymagane ubezpieczenie)

Pacjentów uzależnionych oraz współuzależnionych nie obowiązuje rejonizacja.

Ponadpodstawowy program psychoterapii


Realizowany na terenie ośrodka ponadpodstawowy program psychoterapii finansowany jest przez m.st. Warszawy i kierowany jest do osób będących mieszkańcami m.st. Warszawy:

 • Uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 • Osób współuzależnionych.
 • Osób doświadczających i stosujących przemoc z rodzin z problemem alkoholowym.

Celem terapii jest powrót do zdrowego życia i funkcjonowania we wszystkich jego obszarach, który też jest długim i złożonym procesem, wymagającym czasu. Pomagamy osobom uzależnionym, którzy są sprawcami przemocy i współuzależnionym doświadczającym przemocy.

1. Program ponadpodstawowy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu

 • Grupa „Zapobiegania nawrotom" - celem tych zajęć jest nauka umiejętności zapobiegania i rozpoznawania procesu nawrotu choroby alkoholowej, oraz planowego postępowania w sytuacji nawrotu.
 • Grupa „Zaawansowanego zdrowienia” - celem tych zajęć jest budowanie umiejętności intra i interpersonalnych potrzebnych do trzeźwego życia i utrzymania długotrwałej abstynencji, dotyczących między innymi:
  a. rozwiązywania bieżących problemów i radzenia sobie z różnymi trudnościami pojawiającymi się w codziennym życiu,
  b. formułowania i realizowania ważnych wartości i celów życiowych,
  c. funkcjonowania w rolach społecznych i tworzenia bliskich więzi z ludźmi,
  d. uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  e. organizowania i planowania zdrowego trybu życia.
 • Grupa „Wspomaganie rozwoju duchowego” - celem tych zajęć jest uświadomienie roli i znaczenia duchowego aspektu życia w procesie zdrowienia i dalszego trzeźwienia. Ponadto stworzenie okazji do odkrywania elementów swojej duchowości, ich wymiaru, potrzeby doświadczania i ich rozwijania, a także ugruntowania doświadczenia Siły Wyższej.
 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich  sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości i lepsze poznanie związku między używaniem alkoholu i uzależnieniem od niego a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości, jak również uczenie się nowych (nie agresywnych) zachowań.
 • Grupa „Osiąganie celów” - celem tych zajęć jest:
  a. stworzenie możliwości do uczenia się przez pacjentów umiejętności planowania i poprawnego formułowania celów, oraz późniejszego rozwijania tych umiejętności,
  b. rozpoznawanie i eliminowanie tych czynników, które utrudniają dokonywanie zmian.
 • Grupa „Budowanie konstruktywnego JA” - celem tych zajęć jest budowanie konstruktywnego i realistycznego obrazu siebie.
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,

  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d
  uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej - sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu - sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym, oraz ustalenie zajęć w których pacjenci wezmą udział.

2. Program ponadpodstawowy terapii dla osób współuzależnionych

 • Grupa „Radzenia ze stresem” - celem tych zajęć jest praca nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:
  a. rozpoznanie swoich  sytuacji stresowych i stosowanych strategii radzenia sobie z nimi,
  b. nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania mechanizmów działania stresu,
  c. nabywanie umiejętności autodiagnozy wystąpienia stresu w różnych zmianach życiowych,
  d. wypracowanie skutecznych strategii zaradczych w sytuacji stresu,
  e. naukę umiejętności w zakresie stosowania poznanych technik radzenia sobie ze stresem.
 • Grupa „Wspomaganie rozwoju duchowego” - celem tych zajęć jest uświadomienie roli i znaczenia duchowego aspektu życia w procesie zdrowienia i uwalniania się ze współuzależnienia.
 • Grupa „Złość” - celem tych zajęć jest:
  a. rozwijanie przez pacjentów umiejętności rozpoznawania własnych sygnałów złości,
  b. lepsze poznanie związku między współuzależnieniem a problemami z wyrażaniem i kontrolowaniem złości,
  c. uczenie się nowych, skutecznych i nie agresywnych zachowań.
 • Trening Asertywności - celem tych zajęć jest:
  a. poszerzenie umiejętności radzenia sobie w relacjach interpersonalnych,
  b. zwiększenie umiejętności obrony swoich granic psychologicznych w relacji  z innymi ludźmi,
  c. nabycie umiejętności wyrażania swoich praw i potrzeb,
  d. nauczenie się konstruktywnych i skutecznych zasad odmawiania w sytuacjach wymuszonej presji,
  e. zwiększenie umiejętności obrony przed manipulacją,
  f. pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi,
  g. nauczenie się wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych,
  h. ocena własnych zasobów asertywności.
 • Grupa „Poczucie wartości” - celem tych zajęć jest praca nad budowaniem poczucia wartości poprzez:
  a. rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron,
  b. rozpoczęcie kształtowania pozytywnego myślenia na swój temat,
  c. nabywanie umiejętności realistycznego planowania celów i ich osiągania,
  d. uczenie się dbania o konstruktywne warunki sprzyjające poczuciu wartości.
 • Trening Interpersonalny – celem tych zajęć jest nauka umiejętności interpersonalnych, ważnych w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia warsztatowe bazujące w dużej mierze na strukturze i dynamice grupy, oraz potrzebach i umiejętnościach uczestników.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej – sesje ukierunkowane na przepracowanie indywidualnych problemów pacjentów i wspomagające terapię grupową, dostosowane do potrzeb pacjentów.
 • Sesje kwalifikujące do programu – sesje ukierunkowane na ustalenie problemów i trudności pacjentów, które będą mogły być przepracowane w programie ponadpodstawowym, oraz ustalenie zajęć w których pacjenci wezmą udział.

Obszar działania


 • Trzonem zespołu terapeutycznego są psycholodzy z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień. To oni diagnozują, oraz prowadzą terapię indywidualną i grupową. Psycholog jest jak chirurg wykonujący operację na otwartym sercu. Każdego dnia takich „operacji” w OTU wykonywanych jest bardzo wiele. To bardzo duża odpowiedzialność. Psycholodzy przywracają pacjentów do życia. Natomiast rolą lekarzy w OTU jest między innymi, ocena stanu somatycznego pacjentów, doraźne wsparcie medyczne i farmakologiczne. Pielęgniarki zaś to osoby pracujące przede wszystkim w pierwszym kontakcie (choć nie tylko) z pacjentami.
 • Ośrodek zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Terapia w Ośrodku jest prowadzona w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne, które są modyfikowane i rozwijane przez zespół, oraz własne doświadczenia zespołu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego
lub telefonicznie bezpośrednio do ośrodka

 

 +48 22 663 54 39

Poznaj nasz zespół


Osoby pracujące w OTU to zgrany i dobrze współpracujący zespół. To osoby doświadczone i o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które szkolą się i stale rozwijają swoje umiejętności i kompetencje. Wszystko co dzieje się w OTU zawiera w sobie elementy terapii, nie tylko psychoterapia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wygląd pomieszczeń, pierwsza rozmowa w gabinecie pierwszego kontaktu (nie bez powodu on się tak nazywa, a nie rejestracja) i wiele innych, ma ogromny wpływ na samopoczucie pacjentów i to jak korzystają z terapii, w związku z tym nie jest to pozostawiane przypadkowi.

Zespół pracowników Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Warto przeczytać - może się przydać


Czekamy na Ciebie

 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Przychodnia Żeromskiego
ul. Żeromskiego 13, Warszawa

+48 22 663 54 39

ikona, mapa

 

poniedziałek-piątek
8.00-20.00

 

Budynek Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ulicy Żeromskiego 13 w Warszawie

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2022 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług